Co děláme?  

 


®ijeme a bavíme se výrobou televizních a filmových děl.

 

Ale vra»me se trochu do historie:

Filmová a televizní společnost pragoart vznikla v roce 1990.

Od začátku jsme se orientovali především na výrobu televizních a reklamních pořadů. Kromě toho jsme vyráběli také dokumentární a instruktáľních filmy a videoklipy. Současně  jsme se věnovali i různým dílčím reklamním aktivitám.

Vlastními silami jsme zajiš»ovali všechny fáze přípravy, výroby a dokončení pořadu. Tím se nám podařilo minimalizovat náklady a dodávat klientům pořady tzv. „na klíč“ za velmi zajímavé ceny.

Spolupráce s profesionály ze všech oblastí televizní a filmové tvorby se stále rozšiřovala a spolupracovníci přibývali.

Výsledkem je, ľe v současné době jsme schopni vlastními prostředky technicky i personálně zajistit celý proces výroby televizního pořadu, reklamy nebo videoklipu.